Hoppa till huvudinnehåll

BRIDGE-projektets avslutande event hölls på European Economic and Social Committee i Bryssel den 7de december. Samarbetspartners från Italien, Storbritannien, Turkiet, Spanien och Sverige presenterade projektet och dess resultat och erfarenheter tillsammans med gästtalare på plats och via inspelningar av deltagare. Talarna pekade på problem och strategier för att involvera långtidsbosatta migranter i språkundervisning men även det speciella med kursen Språk- och kulturledare som Bridge bidrar med.