Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Bridge-projektets mål är att integrera migranter som bor i Europa: kvinnor och män som bor bland oss i våra städer och förorter, som har barn i skolan och behöver kommunicera i vardagssituationer, men inte kan för att de inte pratar språket. Medan nyanlända migranter direkt inkluderas i olika integrationsprogram där språkundervisning är tillgänglig, har några av dem som bott länge i Europa glömts bort och blivit osynliga i mottagningssystemet.

Bridge-projektet riktar sig till dem genom informella undervisningsmetoder baserade på språkklubbs-modellen. För att bättre stödja integrationsprocessen genom språkklubbar, kommer Bridge att skapa en ny professionell person, språkledare, en innovativ kombination av språkkunskaper och kompetenser som är typiska för språk- & kulturledare, detta leder därmed till en mycket innovativ professionell utbildningsmöjlighet.

Vem är en språk- & kulturledare?

BRIDGE-ledaren ger liv till ett utrymme;  ett centrum för lärande och aktiviteter för människor som behöver lära sig språket; där människor från olika länder, bakgrunder, kulturer, religioner, livserfarenheter, intressen och behov känner sig bekväma att komma in och hitta en välkomnande och positiv miljö; där inlärningen börjar från deltagarnas dagliga kommunikationsbehov. Det kommer att finnas ett frågeformulär i Learning Village, där språklärare och volontärer kommer att kunna bedöma sina egna befintliga kompetenser mot BRIDGE- ledarens kompetenser.

Vad är en BRIDGE-språkklubb?

BRIDGE-språkklubb är ett inlärningsutrymme där BRIDGE språk- & kulturledare kan organisera språktillfällen för migranter, speciellt sedan länge bosatta migranter som fortfarande behöver lära sig det nationella språket för att hjälpa dem att hantera kommunikation i vardagen. BRIDGE-språkklubb välkomnar deltagare till en positiv miljö och gör det möjligt och enkelt för dem att delta, uttrycka sina språkbehov, lära sig i sin egen takt och alltid känna sig stöttade. Utbildning och flexibilitet är nyckeln till framgång för BRIDGE-språkklubbar.

BRIDGE är ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och hanteras av EACEA under Erasmus+ programmet, KA3, sedan januari 2020