Hoppa till huvudinnehåll

Här kan du ladda ner BRIDGE-projektets planeringsverktyg anpassat till att nå och engagera deltagare.

Verktygslådan är en samling av partners tänkande, erfarenheter och strategier för att lyckas nå och engagera projektets målgrupp som består av migranter som är sårbara, isolerade och svåra att nå, speciellt kvinnor, som inte talar språket i värdlandet, så att de kan kommunicera och delta i vardagslivet. Verktygslådan har utvecklats av samarbete mellan partners i BRIDGE projektet. 

Det ultimata målet är att verktygslådan ska fortsätta att växa med användbara verktyg och strategier för att engagera målgruppen, men strategierna kan också användas med andra grupper som är sårbara och svåra att nå i samhället.