Ana içeriğe atla

Proje

BRIDGE projesi daimi olarak Avrupa’da ikamet eden göçmen kadın ve erkeklerin içinde yaşadıkları topluluk ile uyumunu sağlamayı hedeflemektedir. Aramızda yaşayan, çocukları okullarımıza devam eden bu göçmenler dil yetersizlikleri nedeniyle gündelik hayatlarını sürdürürken iletişim sorunları yaşamaktadır. Bulundukları ülkelere yakın zamanda yerleşen göçmenler dil programlarının zorunlu olduğu entegrasyon programlarına katılırken uzun süredir Avrupa’da yaşamakta olan göçmenler adeta sistem içinde unutulmuş görünmez olmuşlardır.

BRIDGE projesi uzun süredir bulundukları ülkelerde ikamet eden göçmenlere “dil kulüpleri” aracılığı ile ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu göçmenlerin topluma katılımını desteklemek amacıyla yaygın dil eğitimi sunacak “dil animatörleri” ve bu animatörlerin eğitimi projenin önemli amacıdır. Dil animatörleri dil eğitmenlerinin becerilerini sosyal animatörlerin ve kültürlerarası arabulucuların becerileri ile birleştirerek yenilikçi bir yaklaşım sunacaktır. Proje bu doğrultuda katılım sağlamak isteyen gönüllülere ücretsiz eğitim verecektir.

Dil Ve Kültür Animatörü Kimdir?

BRIDGE animatörü bir alana hayat verir, bu da onu dili öğrenmesi gereken insanlar için öğrenme ve etkinliklerin merkezi haline getirir; farklı ülkelerden, geçmişlerden, kültürlerden, dinlerden, yaşam deneyimlerinden, ilgi ve ihtiyaçlardan gelen insanların kendilerini hoş ve olumlu bir ortam bulmak için rahat hissettikleri; öğrenmenin kendilerinden başladığı ve günlük iletişim gereksinimlerininbulunduğu yerdir. Öğrenme Köyü'nde, dil öğretmenlerinin ve gönüllülerin BRIDGE animatörü yetkinliklerine karşı kendi mevcut yetkinliklerini değerlendirebilecekleri bir sormaca da bulunacaktır.

BRIDGE DİL KULÜBÜ NEDİR?

BRIDGE Dil Kulübü, BRIDGE Dil & Kültür Animatörlerinin, özellikle de günlük yaşamı ve iletişimi yönetmelerine yardımcı olmak için ulusal dili öğrenmeleri gereken uzun zamandır yerleşik göçmenler için dil öğrenme oturumları düzenleyebildiği bir öğrenme alanıdır. Bridge Dil Kulübü, öğrenenleri olumlu bir ortamda ağırlar ve oturumlara katılmalarını, dil öğrenme ihtiyaçlarını dile getirmelerini, kendi hızlarında öğrenmelerini ve her zaman desteklenmiş hissetmelerini mümkün ve kolay hale getirir. Öğretmenlik ve öğrenme esnekliği BRIDGE Dil Kulüpleri'nin başarısının anahtarıdır.

BRIDGE, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve Ocak 2020'den bu yana Erasmus+ KA3 Programı kapsamında EACEA tarafından yönetilen bir projedir.